Aktuális
2013
szept
11

Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj pályázat

 

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, a Magyar Urbanisztikai Tudásközponttal közösen, 2013-ban első alkalommal, meghirdette a Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj pályázatot. A Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat az arra érdemesnek talált, egészében, vagy jelentős részben megvalósult várostérségi gazdaságfejlesztési együttműködéssel létrejövő tervek, akciók és projektek, nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázat célja a terület- és gazdaságfejlesztési együttműködésekben jártas városok és környékük követhető, jó példáinak közvetítése más hazai települések számára.A pályázat eszmei mondanivalóját tisztán és határozottan közvetítve kerül megalkotásra, a Díj elnyerője számára készített, a Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat megtestesítő alkotás. A díjtárgy egy elegáns, látszóbeton tárgy. Tömbszerűsége a stabilitást valamint a várostérségi együttműködések szilárd alapjait és fontosságát jelképezi. Az alkotás sugallja azt a magabiztosságot, amelyet a Díj alapítói a város és környéke közötti kölcsönös és sikeres kapcsolat zálogának tekintenek. A tárgyon ábrázolt grafika közvetíti városaink nyitottságának üzenetét; az őket körülölelő urbanizált térségek irányába kinyíló kapukat.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati Hirdetmény letöltése

A Díjtárgy bemutatásának letöltése

A Díjtárgy képének letöltése

További információk

Pályázatot nyújthat be az a városi, vagy városkörnyéki önkormányzat, vagy annak a terület- és gazdaságfejlesztés megvalósításában illetékes szervezete, illetve városok és környékük önkormányzatainak bármilyen módon formalizált együttműködésének képviselője, vagy munkaszervezete, amely az akció megvalósításában érdemi szerepvállalással közreműködött. Egy együttműködés, vagy önkormányzat több fejlesztéssel, tervvel, illetve akcióval is pályázhat a díj elnyerésére. Előnyt élveznek azok a fejlesztések, tervek, illetve akciók, amelyek egymást erősítő hatással segítették térségük, vagy annak egy kiemelt részének fejlődését.

A pályázati kiírás és jelentkezési lap folyamatosan letölthető a www.mut.hu honlapról az alábbi linken, illetve elérhető a www.nth.gov.hu honlapról is a következő linken. További felvilágosítást kérhet a Magyar Urbanisztikai Tudásközpontnál Szabó Gyöngyvértől a 06 1 215-5794 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9-15 óra között), vagy a mut@mut.hu email címen.

A pályázatot elektronikus úton, e-mailben kérjük eljuttatni, legkésőbb 2013. október 15-én 15.00 óráig a mut@mut.hu e-mail címre. A Bíráló Bizottság évenként legfeljebb két „Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat” ad ki, továbbá legfeljebb két pályázatot dicséretben részesít. A díjat elnyerők a díjat megtestesítő műalkotást és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak. Eredményhirdetés a Bíráló Bizottsági döntést követően (2013. november 15 után).


Hozzászólások

Még nem érkezett hozzászólás.

facebook
background background background background background background