Aktuális
2013
nov
28

Átadták az Ökumenikus Segélyszervezet új, szendrői szociális és fejlesztő központját,

melynek egyedülálló módon része egy árvízi logisztikai központ is 

Az Ökumenikus Segélyszervezet a 2010. évi árvízi segélyezés kapcsán került kapcsolatba Szendrővel és vonzáskörzetével. A segélyszervezet a katasztrófa utáni újjáépítésen túl olyan többlépcsős felzárkózást elősegítő program megvalósításán dolgozik a térségben, mely valós esélyt jelenthet a leszakadó társadalmi rétegeknek a szegénységből való kitörésre. E felzárkózási program részeként valósult meg a most átadott Szociális és Fejlesztő Központ.

Az intézménykomplexum főépülete az infrastrukturális fejlesztést lehetővé tevő ÉMOP_3.3.1-11-2011-0027 azonosítószámú projekt keretében újult meg, mely forrás lehetővé teszi egyúttal a település munkanélküli lakosainak munkaerő-piaci kompetencia-, és készségfejlesztését is. Az épületben kapott helyet az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása az Ökumenikus Segélyszervezettel konzorciumban megvalósított TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012-0012 azonosítószámú „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” című projekt keretében létrehozott Biztos Kezdet Gyerekház is. Az épületkomplexumnak egyedülálló módon része egy árvízi logisztikai központ is, melyet a Segélyszervezet a 2010-es árvízi tapasztalatok alapján, a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásával épített fel. A beruházásnak köszönhetően a központ egy esetleges jövőbeni árvíz/belvíz esetén alkalmas lesz a szükséges felszerelések tároló, elosztó helyszíneként működni.Az ünnepélyes átadón, az intézmény megnyitóján részt vett Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Molnár Oszkár, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Tomorszki István, Szendrő polgármestere, Sulyok László, a Provident Pénzügyi Zrt. divízióvezetője, Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztési igazgatója és Nagy Ákos projektmenedzser, az Ökumenikus Segélyszervezet Humanitárius és Nemzetközi Fejlesztési igazgatója.

Az intézménykomplexumra a megnyitás ünnepi ceremóniájának részeként, a szalagátvágást követően a jelenlévő lelkészek kértek áldást illetve szentelték föl.

A felzárkózás és esélyteremtés lehet a kulcsa a szegénységből való kitörésnek

Biztos Kezdet Gyerekház

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása az Ökumenikus Segélyszervezettel konzorciumban megvalósított TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012-0012 azonosítószámú „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” című projekt keretében létrehozta és működteti a Biztos Kezdet Gyerekházat Szendrőn. A projekt 2013 májusától 2015 tavaszáig tart. A komplex gyerekfejlesztés átfogó célja az óvodára-, iskolára való felkészítés, a beiskolázási mutatók javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint a közösségi életben való részvétel ösztönzése. Összességében a program célja a gyerekek fejlesztésén keresztül a hátrányos helyzetű családok deprivációs ciklusának megtörése.

Az intézmény a „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiával összhangban kitűzött célja az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a képességeik kibontakoztatása, az esetleges problémák lehető legkorábban történő felismerésére, a korai, célzott képesség-fejlesztése, a hátrányos helyzetből fakadó fejlődésbeli elmaradás elkerülése, a hátrányok mérséklése, a kirekesztődés megelőzése.

Az infrastruktúra kialakítását követően az intézmény működtetéséhez szükséges háttérmunka már szeptemberben megkezdődött, novembertől pedig teljes gyermeklétszámmal működik. A Biztos Kezdet Gyerekház most indított rendszeres szolgáltatásai az első adatok alapján hatékonyan biztosítják a hátrányos helyzetű családokban élő gyermek fejlesztését. Szemléletformáló hatással is támogatja a szülőket, továbbá a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek folyamatos kompetenciafejlesztését is elősegíti.

Az intézménybe járó gyerekek szülei lehetőséget kapnak rá, hogy megpályázzák az ÉMOP-3.3.1 pályázat keretében biztosított munkaerő-piaci tréningen való részvétel lehetőségét.

Segély helyett esély

Az Ökumenikus Segélyszervezet az ÉMOP_3.3.1-11-2011-0027 azonosítószámú projekt keretében a régi TSZ központot komplex célokat szolgáló Szociális és Fejlesztőközponttá alakította át. A projekt 2012. október 1-től ez év végéig tart. A Fejlesztőközpontban a szükséges infrastruktúra kialakítását követően a terveknek megfelelően zajlik a mikrotérség hátrányos helyzetű, munkanélküli lakosainak munkaerő-piaci kompetencia-, és készségfejlesztése.

Két hátrányos helyzetű, munkanélküli helyi lakos került kiválasztásra, akiket szakértők készítettek fel munkaerő-piaci mentori feladatok ellátására. Az így felkészített munkatársak az Ökumenikus Segélyszervezet alkalmazásában, külső szakértők bevonásával komplex munkaerő-piaci tanácsadást nyújtanak célcsoport-társaiknak. Első körben 15 fő részesülhet korszerű munkaerő-piaci tanácsadásban. A komplex szolgáltatás elemei: egy a célcsoport igényeihez illeszkedő, 60 órás személyiség-, és készségfejlesztő tréning, heti rendszerességgel megtartott egyéni álláskeresési-, és pályamódosítási tanácsadás, valamint külső tanácsadó bevonásával zajló mentorálás.

Árvízi és Humanitárius Logisztikai Központ

Logisztikai bázisként és humanitárius segélyezési-, valamint árvízvédelmi képzőhelyként működik majd az az összesen 16 millió forintból megvalósuló logisztikai központ, melynek alapkövét a 2010. évi tavaszi árvizet követően rakták le a súlyos károkat szenvedett Szendrő városában. Az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésének és a Provident Pénzügyi Zrt. 8 millió forintos támogatásának köszönhetően megvalósuló beruházás lehetővé teszi, hogy hozzájáruljon a terület lakosságának felkészüléséhez egy esetlegesen újra bekövetkező természeti katasztrófára. Az Árvízi és Humanitárius Logisztikai Központ katasztrófa helyzetben logisztikai bázisként üzemel, a szervezet innen osztja majd a védekezéshez szükséges eszközöket, illetve segélyeket, de humanitárius segélyezési- és árvízvédelmi képzéseknek is otthont ad majd. A logisztikai bázis lehetővé teszi, hogy a régió lakosai hatékony eszközökkel és felszereléssel készüljenek fel egy esetlegesen bekövetkező újabb árvízre, megelőzve illetve enyhítve a károkat.


Hozzászólások

Még nem érkezett hozzászólás.

facebook
background background background background background background