Szerkesztő-

bizottság

Marosi Miklós
Szerkesztőbizottság tagja

Molnár Tamás DLA
Szerkesztőbizottság tagja
Végzettség:
Okleveles szerkezettervező építészmérnök, PTE-PMMIK, 2012
Okleveles építész, PTE-PMMK, 2007
Tudományos fokozat:
Építőművész DLA, PTE, 2010
Jelenlegi munkahely:
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
Beosztás/munkakör:
adjunktus
Szakmai díjak:
Holcim Hungária Zrt. a Média Építészeti Díja 2012 „Fenntartható Építészetért” különdíja a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont tervezéséért a Bachman & Bachmann Építésziroda munkatársaként
Szakmai tevékenység:
• 2013 óta Magyar Építőipar c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja
• 2013 óta Építéstudományi Egyesület tagja
• 2012 óta PTE-PMMIK kari Tudományos Bizottság titkára
• 2010 óta Pollack Periodica c. folyóirat ¬– tudományos cikkek bírálója
• 2009 óta Pollack Persely Alapítvány kuratóriumi tag
• 2009 óta Magyar Építész Kamara tagja, építész tervezői jogosultsággal
• 2008 óta tudományos diákköri konzulens
Publikációk, alkotások fellelhetősége:
MTMT
Legfontosabb publikációk, alkotások:
• 2007-2012. Szentágothai János Kutatóközpont (Science Building), Pécs, felelős tervező: Bachmann Bálint DLA
• 2012. Molnár T. Heritage Protection in Pécs/Sopianae, szerk: Ollich-Castanyer I. Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques, InTech, Rijeka (ISBN 978-953-51-0590-9) 2012. pp 253-274.
• 2007-2010. Régészeti múzeum épület rekonstrukciójának és bővítésének engedélyezési és kiviteli terve, a teljes tervfolyamat koordinációja Pécs, felelős tervező: Bachmann Bálint DLA
• 2008. Molnár T. Energy-conscious architecture – a student's scientific work, Pollack Periodica, Akadémiai Kiadó, Budapest (ISSN1788-1994) 2008. vol. 3. No. 3. pp 31-44.
• 2007. Budapest, Kormányzati Negyed tervpályázat - kiemelt megvétel
felelős tervező: Jürgen Hauck (hjp architekten)

facebook
background background background background background background