Lapszámok 2012
6. szám

Zsarnóczay Ádám - Vigh László Gergely:
Kihajlásbiztos merevítőrudak kísérleti vizsgálata


Kivonat

A kihajlásbiztos merevítőrúd (BRB) olyan földrengésvédelmi eszköz, mely az acél kedvező ciklikus-képlékeny viselkedése révén jelentős energia elnyelésére képes. A rúd központi acél magját beton köpeny veszi körül. A köpeny a karcsú magot oldalirányban folytonosan megtámasztja, ezzel gátolja annak kihajlását. Speciális felépítése következtében a BRB viselkedése eltér a hagyományos acél merevítőrudakétól. A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken folyó kutatás célja az elem viselkedésének megismerése, különös tekintettel a tönkremeneteli módok vizsgálatára és numerikus modellezésére. A cikkben bemutatjuk a kísérletek megtervezésének speciális kérdéseit, a terhelőkeret kialakítását és a mérés eszközeit. A vizsgált 10 próbatest eredményei alapján értékeljük a földrengésvédelmi eszközökkel foglalkozó EN 15129 szabvány BRB rudakra vonatkozó előírásait. Az értékelés felhívja a figyelmet a jelenlegi szabályozás okozta nehézségekre, melyek enyhítése érdekében egy alternatív kiértékelési módot javaslunk. Az elem végi lokális kihajlás vizsgálata alapján az ilyen típusú tönkremenetel megelőzésére minimális keresztmetszeti arányokat határozunk meg. A kísérletek során különös figyelmet szenteltünk a kis ciklusú fáradás jelenségének, ezért már ilyen kis számú próbatest mellett is vannak olyan eredményeink, melyek igazolják, hogy a BRB energiaelnyelő képessége erősen függ a terheléstörténettől.


A teljes cikk letöltéséhez be kell jelentkeznie!
A kiadvány/teljes cikk anyagát csak regisztráció illetve belépés után olvashatja.
facebook
background background background background background background