Rólunk

Magyar Építőipar Kiadó Kft.


A Magyar Építőipar újságot 65 évvel ezelőtt (1950-ben) az Építéstudományi Egyesület két fő céllal alapította: az építés- és építészettudomány területén lévő kutatások összefoglalása; az építészeti alkotások tudományos igényességű bemutatása. Ezek a célok a mai napig nem változtak.

A lap működésének első időszakában Magyarországon csak két szakmai folyóirat működött: Kozma Lajos, Major Máté és Perényi Imre által szerkesztett „Új Építészet” és az Iparterv időszakos folyóirata az „Ipari Építészeti Szemle”, melyet Lux László és Szendrői Jenő szerkesztett. Ezek után jelent meg az Építés-Építészet című folyóirat, majd az építészeti és városrendezési egyesületek megalakulása után megjelentek a magyar építészettel és külön a városrendezéssel foglalkozó lapok. Ez időben alakult át az Ipari Építészet című vállalati lap a „Magyar Építőipar” az Építéstudományi Egyesület által alapított lappá, amelynek első lapszáma 1952-ben jelent meg.

2010-től a folyóiratban megjelenő cikkeket két független lektor bírálja. A folyóirat elismertségét mutatja, hogy a MTMT adatbázisában 166 cikke szerepel, melyhez 30 db citáció tartozik, és amelyből 26 független 4 függő (lsd. melléklet). Az elmúlt években a cikkek témái tágabb területet ölelnek fel: a magasépítési és mélyépítési területek mellett, a vízépítés, az útépítés, a műemlékvédelem is megjelenik. Ennek oka elsősorban az, hogy a hazai, magyar nyelvű lektorált, tudományos folyóiratok száma drasztikusan lecsökkent.

Hitvallásunk, hogy a hazai tudományos kutatások eredményeinek nem csak idegen nyelven, hanem magyar nyelven is meg kell jelenni. Feladatunk a hazai tudományos nyelv megőrizése. Az elmúlt években az újság fontos feladatának tekinti a PhD kutatások megjelentetést, az 2012. évben 8 cikk egy-egy PhD dolgozat új tudományos eredményét közölte. De emellett senior kutatók munkái is publikálásra kerülnek. Ezt mutatja, hogy a MTA Műszaki Osztály Doktori Ügyrendjének Q.3.1. pontja szerint a Kiemelkedő alkotásokat a Magyar Építőipar folyóiratban is meg lehet jelentetni, melyet a habitusvizsgálat során elfogadnak. Az folyóiratban megjelenő lektorált cikkek fontos kiinduló pontjai a hallgatói, TDK, vagy PhD kutatásoknak, illetve lehetőséget teremt az anyanyelven történő tudományos tájékozódásnak.

Az folyóirat egyes számai tematikus lapszámok: egy-egy kutató kutatásához kapcsolódik (Gábor László konferencia tudományos cikkei), egy-egy kutatáshoz kapcsolódnak (a hídépítés aktuális kérdései), egy-egy Kar mutatkozik be (BME Építőmérnöki Kar kutatásai).

A 2013. évben tematikus lapszámként mutatjuk be a hídépítés és az energiatudatos építészet kutatási eredményeit. Reméljük, hogy egy-egy lapszámban a BME Építészmérnöki és a BME Építőmérnöki Kar oktatóinak kutatásait is összefoglalhatjuk.


facebook
background background background background background background